www.nikkiwillemse.nl

Privacyverklaring Human Design solutions

Ik vind jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan jou uit welke gegevens ik van jou verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun jij in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag je contact opnemen via info@nikkiwillemse.nl.


Artikel 1        Wie ben ik?


Human Design Solutions is een LLC , gevestigd te 500 4th st nw suite 102/2767, 87102 Albuquerque, NM, USA. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.


Artikel 2        Welke gegevens gebruik ik?


Hier kun jij een overzicht vinden van de gegevens die ik van jou verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoelang ik deze gegevens zal bewaren. 


Ik verwerk jouw naam, eventuele bedrijfsgegevens met bijbehorende Kamer va Koophandel-gegevens, adres, e-mail, geboortedatum, geboortetijd, geboorteplaats en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 7 jaar na onze overeenkomst. In geval van een groepstraject kunnen enkele van deze gegevens ook worden ingezien door andere deelnemers uit de groep.


Ik kan daarnaast de voortgang uit onze sessies vastleggen in een (elektronisch) dossier om een traject mogelijk te maken. In dit dossier verwerk ik, met jouw expliciete toestemming, naast bovenstaande gegevens tevens verslagen of eventuele opnames van onze sessies.


Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandelgegevens en btw-nummer, factuuradres, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou verwijderen dan wel anonimiseren.


Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik jouw naam, e-mail, bestelnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.


Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam, e-mail en Instagram account voor direct marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.


Ik verwerken jouw naam, eventuele bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, website of social media account en bankrekeningnummer voor affiliate marketing. Ik verwijder deze gegevens zodra de cookie-periode van de affiliatie is beëindigd of jij geen lid meer bent van het affiliate programma. Wanneer ik zelf affiliate ben voor een van mijn partners zullen deze partijen cookies op mijn website plaatsen. Je leest hier meer over in mijn cookiestatement.


Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics en retargeting diensten. Ik heb een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en Meta en ben hierbij aan de bewaartermijnen van deze partijen gebonden. Deze diensten maken gebruik van cookies. Je leest meer over deze cookies in mijn cookiestatement.


Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik de inhoud van jouw bericht met indien gewenst jouw naam en foto. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang en zal ik verwijderen wanneer deze niet meer representatief zijn voor mijn bedrijfsvoering of jij hier een verzoek toe doet.


Wanneer jij contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om jouw naam en e-mailadres. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij zodat ik contact met jou op kan nemen. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.


Ik verwerk jouw naam, e-mailadres, eventuele gravatar, website en inhoud van jouw bericht wanneer jij een reactie op mijn artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zal ik bewaren totdat jij jouw reactie verwijdert of ik mijn bericht verwijder.


Wanneer jij je inschrijft voor een van mijn webinars, trainingen of gratis producten, vraag ik om jouw naam en e-mailadres. Zo kan ik jou toelaten tot de desbetreffende content en eventueel van verdere informatie rondom het onderwerp dat hier is besproken voorzien. Ik verwijder deze gegevens na afronding van datgene waarvoor jij je had ingeschreven. Indien het een betaalde webinar of training betreft, verwerk ik tevens jouw factuurgegevens. Deze gegevens bewaar ik 7 jaar conform de regels van de Belastingdienst.


Ten behoeve van jouw persoonlijke account in de academy verwerken ik tot slot een wachtwoord. Ik sla dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met jouw e-mailadres en/of gebruikersnaam. Dit doe ik om beveiligingsfraude te voorkomen. Ik bewaar deze accountgegevens, evenals de eventuele reacties die jij in de community plaatst, totdat jij jouw account verwijdert of geen toegang meer hebt tot de content.


Artikel 3        Hoe verkrijg ik deze gegevens?


Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt.


Artikel 4        Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?


De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door mij laat verwerken.


1. Inzage - Jij kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om jouw gegevens in te zien.

2. Wijziging - Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek indienen. Jij kunt zelf ook een aantal gegevens aanpassen in jouw persoonlijke account.

2. Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens gebaseerd op een belangenafweging kun jij bezwaar maken.

4. Gegevensoverdracht - Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

5.  Intrekking - Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik jou kan leveren.


Om gebruik te maken van jouw rechten kun jij een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar info@nikkiwillemse.nl. Ik zal jouw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer ik niet aan jouw verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.


Artikel 5        Wie ontvangen jouw gegevens?


Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.


Wanneer ik jouw gegevens buiten de EER verwerk, zal ik passende beveiligingsmaatregelen treffen.


Artikel 6        Slotbepalingen


Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als jij vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik jouw gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar info@nikkiwillemse.nl. Als jij een klacht hebt over de manier waarop ik met jouw gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.